Jumaat, 29 Oktober 2010

Gambar di bawah menunjukkan perbuatan vandalisme yang sering dihadapi oleh pihak sekolah.


(a) Terangkan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh pelajar-pelajar tersebut.
(i)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................……………………………………………………………………………………….............
(ii)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................………………………………………………………………………………………..............
[4 markah]

(b) Jelaskan dua kesan perbuatan tersebut terhadap sekolah.
(i).…………………………………………………………………………………………..……….…………………………………………………………………………...….......................
(ii)……………………………………………………………………………………...……………..…………………………………………………………………………….........................
[4 markah]

(c) Cadangkan dua cara mengatasi perbuatan di atas.
(i)…………………………………………..................................................................................
(ii)……………………………………………………………………………………..................
[2 markah]

1a- Rasional = Boleh berfikir, bertindak wajar

- Bertanggungjawab = Memikul tugas / kewajipan, Melaksanakan tugas / kewajipan

- Kesederhanaan = Bersikap tidak keterlaluan,Tanpa mengabaikan kepentingan diri / orang lain

- Mematuhi peraturan dan undang-undang = Menerima peraturan / undang-undang,Mematuhi peraturan / undang-undang


1b- Merugikan sekolah
- c/h : menanggung kos pembaikan

- imej sekolah terjejas
- c/h : tanggapan buruk orang luar

- merosakkan harta benda sekolah
- c/h : mencacatkan kecantikan sekolah


1c- mengadakan kempen mencintai sekolah
- menguatkuasakan peraturan sekolah
- mengenakan hukuman / dendaan
- menyemai nilai-nilai murni

Tiada ulasan: