Ahad, 20 November 2011

BIDANG 3 ; ALAM SEKITAR (3.3;Kemapanan Alam Sekitar)

BIDANG 3 ; ALAM SEKITAR (3.3;Kemapanan Alam Sekitar)

Definisi -> Pengekalan keseimbangan alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup

Kata Kunci -> Pengekalan keseimbangan alam sekitar.
-> Tanggungjawab bersama

Kandungan Teks ; Tajuk ~ Alam Sebagai Teman

Pengurusan tanah secara bertanggungjawab untuk menjalankan pelbagai aktiviti

♀ Bermaksud kawasan hutan atau tanah diterokai dan dibangunkan tetapi pada masa yang sama diurus dengan baik supaya tidak menjejaskan alam sekitar.

Cara mengurus secara bertanggungjawab

 Merancang zon perindustrian dengan membina kilang jauh dari sumber air.
 Membina loji pelupusan sisa toksik dengan sistematik.

 Penyediaan kelengkapan yang selamat bagi tujuan pelupusan dilaksanakan.

 Memasang cerobong penapis udara.

 Merancang zon perindustrian dengan membina kilang jauh dari sumber air.
 Membina loji pelupusan sisa toksik dengan sistematik.

 Penyediaan kelengkapan yang selamat bagi tujuan pelupusan dilaksanakan.

 Memasang cerobong penapis udara.

Permasalahan / Isu

1. Perindustrian
a) Pencemaran air
b) Pembuangan sisa radioaktif
c) Pencemaran udara

Cara mengurus secara bertanggungjawab

 Merancang zon perindustrian dengan membina kilang jauh dari sumber air.
 Membina loji pelupusan sisa toksik dengan sistematik.
 Penyediaan kelengkapan yang selamat bagi tujuan pelupusan dilaksanakan.
 Memasang cerobong penapis udara.

Permasalahan / Isu

2.Pertanian
a) Penggunaan baha kimia secara keterlaluan
b) Penggunaan racun serangga tanpa kawalan.
c) Pembakaran terbuka

Cara mengurus secara bertanggungjawab
 Menggantikan penggunaan baja kimia dengan baja organik seperti baja tahi ayam.
 Menggunakan kaedah biologi melalui hubungan pemangsa.
 Gantian dengan cara pereputan semulajadi.


Permasalahan / Isu

3.Perlombongan
a) Wujud kawasan lombong terbiar
b) Hasil lombong tidak dimanfaatkan

Cara mengurus secara bertanggungjawab
 Ditebus guna untuk membangunkan kawsan perindustrian, perumahan dan taman rekreasi.
 Hasilkan bahan seramik daripada lumpur lombong untuk membuat pasu, pinggan mangkuk.

Permasalahan / Isu

4.Penempatan
a) Wujud Kawasan Setinggan
b) Banjir kilat
c) Tanah runtuh

Cara mengurus secara bertanggungjawab
 Membuat penempatan baru yang lebih terancang.
 Membina sistem perparitan yang terancang.
 Membina dinding cerun dengan konkrit.

Kepentingan menguru tanah secara bertanggungjawab

i. Dapat membantu merawat / mencegah alam sekitar daripada terus tercemar.
ii. Mengatasi masalah alam sekitar seperti jerebu, banjir kilat dan tanah runtuh.
iii. Menjaga keseimbangan alam sekitar tetapi pada masa yang sama meneruskan pembangunan.

Tiada ulasan: